Resultater

Rapportør:Hammerbakken skole
Område:I nærområdet rundt skolen (Bærum, Viken)
Dato:30.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring27.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet22.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger09.03.2007