Resultater

Rapportør:Andreas Grimsæth
Område:Landås (Bergen, Vestland)
Dato:29.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet29.03.2007