Resultater

Rapportør:Drangedal ungdomsskole
Observatører:Marlene og Ola, 8A
Område:Løbbedalen (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:29.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet28.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger27.03.2007