Resultater

Rapportør:Drangedal ungdomsskole
Observatører:Marie, 8A
Område:Heldøla (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:29.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst28.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger27.03.2007