Resultater

Rapportør:Hjellestad skole
Observatører:Stine 4.trinn
Område:Mildehalvøya (Bergen, Vestland)
Dato:27.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring18.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring22.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.03.2007


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring23.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet23.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2007


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet20.03.2007


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring26.03.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst26.03.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst24.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger19.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger22.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger24.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger24.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger07.03.2007


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2007