Resultater

Rapportør:Ingvar Strømland
Område:Raulid (Flekkefjord, Agder)
Dato:27.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.03.2007


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2007