Resultater

Rapportør:Mikkel og Kristian Waaler
Område:Refstad (Oslo)
Dato:26.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst28.02.2007


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007