Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
Dato:25.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2007
Kommentar:3 ind. på Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy. 


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst23.03.2007
Kommentar:3 ind. på Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy.