Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Vestland)
Dato:25.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst24.03.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs. 


Art:Islom (Gavia immer) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
Kommentar:3 ind. Observatør: Jon Djupvik. 


Art:Islom (Gavia immer) 
Fenofase:Ankomst24.03.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs. 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Jon Djupvik. 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst24.03.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Alf Tore Mjøs. 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Jon Djupvik. 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2007
Kommentar:1060 ind. på trekk. Observatør: Alf Tore Mjøs. 


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Jon Djupvik. 


Art:Vandrefalk (Falco peregrinus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
Kommentar:1ind. Observatør: Jon Djupvik.