Resultater

Rapportør:Nordbotten Rune
Område:Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Dato:23.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2007
Kommentar:7 individ 


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet23.03.2007


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2007
Kommentar:2 individ