Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Bjørn Roar Løkken
Område:Nedre Leirungsvatn i Sjodalen (Vågå, Innlandet)
Dato:06.06.2006
Registrert:07.06.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst05.06.2006