Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Vestland)
Dato:31.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst26.05.2006
Kommentar:1928 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Polarjo (Stercorarius pomarinus) 
Fenofase:Ankomst30.05.2006
Kommentar:26 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Ringgås (Branta bernicla) 
Fenofase:Ankomst27.05.2006
Kommentar:80 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Ringgås (Branta bernicla) 
Fenofase:Ankomst28.05.2006
Kommentar:21 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Ringgås (Branta bernicla) 
Fenofase:Ankomst30.05.2006
Kommentar:955 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst30.05.2006
Kommentar:30 ind. Kilde: Julian Bell