Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
Dato:30.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring16.05.2005


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2006


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring18.05.2006


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring18.05.2005


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst16.04.2002


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst13.05.2000


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst17.04.1996


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring26.04.2005


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring11.05.1992


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring09.06.1997


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring20.03.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.04.2005


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring20.06.2005


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet13.04.2005


Art:Rapssommerfugl (Pieris napi) 
Fenofase:Voksenstadiet17.06.2005


Art:Rapssommerfugl (Pieris napi) 
Fenofase:Voksenstadiet23.05.2006


Art:Rapssommerfugl (Pieris napi) 
Fenofase:Voksenstadiet20.05.2006


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring29.05.2006


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring17.06.2005


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst24.05.2005


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring23.05.2005


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst16.02.2005