Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Eivind Braseth
Område:Bjerkvik (Narvik, Nordland)
Dato:28.05.2006
Registrert:30.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst28.05.2006