Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Eivind Braseth
Område:Stave (Andøy, Nordland)
Dato:20.05.2006
Registrert:30.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst20.05.2006