Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Svein Melum
Område:Botngårdsfjæra (Ørland, Trøndelag)
Dato:24.05.2006
Registrert:28.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst24.05.2006