Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:E. Kristoffersen m.fl.
Område:Fiskumvannet (Øvre Eiker, Viken)
Dato:12.05.2006
Registrert:23.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst12.05.2006