Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Anne-Marie Gåsvær Færøy
Område:Gåsvær (Solund, Vestland)
Dato:14.05.2006
Registrert:22.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst14.05.2006