Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Tore Reinsborg
Område:Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)
Dato:13.05.2006
Registrert:16.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst13.05.2006