Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Steinar Stueflotten
Område:Linnesstranda (Lier, Viken)
Dato:04.05.2006
Registrert:15.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006