Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Anders Bjordal
Område:Osland (Høyanger, Vestland)
Dato:12.05.2006
Registrert:15.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst12.05.2006