Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Magne Myklebust
Område:Steinsvika, Tyrifjorden (Hole, Viken)
Dato:10.05.2006
Registrert:15.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst10.05.2006