Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Magne Myklebust
Område:Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)
Dato:14.05.2006
Registrert:15.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst14.05.2006