Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Jonas langbråten
Område:Strandsjøen (Åsnes, Innlandet)
Dato:04.05.2006
Registrert:13.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006