Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Eikangervåg (Alver, Vestland)
Dato:12.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst08.05.2006
Kommentar:5 ind. Kilde: Morten Wilhelmsen 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Morten Wilhelmsen