Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Finn Jørgensen
Område:Sånum (Lindesnes, Agder)
Dato:07.05.2006
Registrert:11.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst07.05.2006