Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Morten Günther
Område:Skinnerflo (Råde, Viken)
Dato:10.05.2006
Registrert:11.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst10.05.2006