Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Maurset (Eidfjord, Vestland)
Dato:09.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 F. Kilde: Alf Tore Mjøs