Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
Dato:09.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dverglo (Charadrius dubius) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst09.05.2006
Kommentar:3 ind. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst09.05.2006
Kommentar:5 ind. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell