Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Håkan Billing
Område:Årnestangen (Rælingen, Viken)
Dato:06.05.2006
Registrert:09.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006