Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Nordåsvatnet (Bergen, Vestland)
Dato:07.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst06.05.2006
Kommentar:3 ind. i Skjoldabukten. Kilde: Gunnar Gjelsvik