Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Høl (Eidfjord, Hordaland)
Dato:07.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:3 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:2 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 M Kilde: Alf Tore Mjøs