Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Garen (Eidfjord, Vestland)
Dato:07.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 par Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 M Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Knekkand (Anas querquedula) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 M Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:60 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 par og 1M Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:2 M Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:3 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:5 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Stjertand (Anas acuta) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:1 par Kilde: Alf Tore Mjøs 


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Fenofase:Ankomst04.05.2006
Kommentar:2 M + 1 F Kilde: Alf Tore Mjøs