Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Per Arne Johansen
Område:Øra (Fredrikstad, Viken)
Dato:03.05.2006
Registrert:04.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst03.05.2006