Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Byparken (Bergen, Vestland)
Dato:01.05.2006
Registrert:02.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst01.05.2006