Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:John Martin Mjelde
Område:Hellesjøvannet (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:01.05.2006
Registrert:02.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst01.05.2006