Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Håkan Billing
Område:Havna (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:23.04.2006
Registrert:02.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006