Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Kåre Olsen
Område:Nordhasselbukta (Farsund, Agder)
Dato:30.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst30.04.2006