Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Egil Ween
Område:Grannesbukta (Sola, Rogaland)
Dato:21.04.2006
Registrert:25.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst21.04.2006