Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Arve Dyresen (LRSK Østfold)
Område:Krokstadfjorden (Råde, Viken)
Dato:20.04.2006
Registrert:24.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst20.04.2006