Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Håkon Heggland (www.fugler.net)
Område:Svenner (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:23.04.2006
Registrert:24.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006