Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
Dato:24.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006
Kommentar:3 ind. ved Sture. Kilde: Göran Högstedt og Arild Breistøl 


Art:Lappspove (Limosa lapponica) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006
Kommentar:1 ind i vinterdrakt. Kilde: Göran Högstedt og Arild Breistø 


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006
Kommentar:6 ind. Kilde: Göran Högstedt og Arild Breistø 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Göran Högstedt og Arild Breistø 


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst23.04.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Göran Högstedt og Arild Breistø