Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Martin Lohne (www.fugler.net)
Område:Klåstadkilen (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:17.04.2006
Registrert:24.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst17.04.2006