Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Område:Vallø (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:24.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst18.04.2006