Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Kalandsvika (Bergen, Hordaland)
Dato:23.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst10.04.2006
Kommentar:3 - 4 ind. Kilde: Arild Breistøl og Göran Högstedt 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst10.04.2006
Kommentar:2 ad. ind. Kilde: Arild Breistøl og Göran Högstedt