Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Melsvatnet (Voss, Vestland)
Dato:23.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stjertand (Anas acuta) 
Fenofase:Ankomst22.04.2006
Kommentar:1par. Kilde: Oddvar Heggøy