Resultater

Rapportør:Norsk Ornitologisk Forening
Observatører:Øivind Wathne Johannessen, Erik Edvardsen, Frøydis Haga, Jonas Cleve
Område:Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Dato:17.04.2006
Registrert:21.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst17.04.2006