Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Hiskjo (Bømlo, Hordaland)
Dato:10.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2006
Kommentar:4 ind. Kilde: Lars Økland 


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst09.04.2006
Kommentar:2 ind. Kilde: Lars Økland