Resultater

Rapportør:Bjørn Wang
Observatører:NOF Møre og Romsdal
Område:Steinskaret (Molde, Møre og Romsdal)
Dato:10.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2006