Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Melsvatnet (Voss, Vestland)
Dato:01.04.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst30.03.2006
Kommentar:2 par. Kilde: Oddvar Heggøy. 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2006
Kommentar:16 ind. Kilde: Oddvar Heggøy.